title Kinh tế - đô thị

Phát triển thị trường bất động sản, nhà ở minh bạch, bền vững thúc đảy quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị Việt Nam
Thứ sáu, 27/11/2020, 13:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Sáng 27/11, tại Hội trường Thành ủy TPHCM, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản TP và Trường Đại học Mở đã chủ trì Hội thảo khoa học phát triển thị trường bất động sản, nhà ở minh bạch, bền vững thúc đảy quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đại diện cho các cơ quan quân lý nhà nước và các địa phương, các sở, ngành, viện, trường, hiệp hội và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản và nhà ở.

Hội thảo đã tập trung thảo luận, đánh giá hệ thống pháp luật về thị trường bất động sản và nhà ở của nước ta trong thời gian theo từng thời kỳ, kể từ khi có Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai 2013 cùng với các Luật khác như Luật Nhà ở 2014, Luật Kinh doanh Bất động sản 2014... cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Mặc dù vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, nhưng hệ thống pháp luật đã bước đầu tạo nên hành lang pháp lý cho hoạt động của thị trường bất động sản và nhà ở. Hội thảo cũng đã đánh giá, phân tích thực trang thị trường bất động sản trong thời gian qua gắn với quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị; những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đánh giá kỹ từ thủ tục đầu tư đến quy trình thực hiện, nguồn vốn thực hiện; các vấn đề liên quan như chính sách thuế; các quy định về tiêu chuẩn xây dựng nhà ở, năng lực và khả năng thực hiện của các chủ đầu tư...

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã cập nhật tình hình và chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nghiệp bất động sản trong việc liên kết, phát triển vượt qua những khó khăn, thách thức của thị trường trong thời gian qua. Đồng thời, dự báo xu hướng phát triển của thị trường bất động sản và nhà ở trong thời gian tới; đưa ra những đánh giá khách quan về sự chuyển dịch trong cơ cấu của thị trường; đề xuất các quan điểm, giải pháp và kiến nghị nhằm từng bước hoàn thiện khung khổ pháp lý, bổ sung các cơ chế, chính sách pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để bảo đảm cho thị trường bất động sản phát triển bền vững, minh bạch, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, góp phần tích cực đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị.

Hội thảo là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và các doanh nghiệp trao đổi, thảo luận về vai trò và sự phát triển của thị trường bất động sản và nhà ở trong khuôn khổ của quá trình đô thị hóa và phát triển của đô thị trong giai đoạn tới nói chung, cũng như về các xu hướng phát triển của các loại hình bất động sản trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển dịch đất đai nói riêng.

Tin mới hơn
Tin đã đưa